Netwerkontbijt Martinuscollege vrijdag 13 april

Vrijdag 13 april 2018 | 8:20

Op het Martinuscollege is de afdeling techniek een bloeiende afdeling waarin leerlingen met veel passie en enthousiasme worden voorbereid op het vervolgonderwijs. Om ons onderwijs toekomstbestendig te laten blijven, willen wij graag met u als ondernemer in gesprek over de (her)inrichting van onze lokalen. Voldoen onze apparatuur en lokalen nog aan de eisen die toekomstige opleidingen én werkgevers stellen aan hun leerlingen en toekomstige werknemers?

 

Graag nodigen wij u uit voor een netwerkontbijt op vrijdag 13 april 2018 van 08.20 uur tot 11.00 uur.

 

Profielen binnen het vmbo

Sinds twee jaar zijn de afdelingen binnen het vmbo overgegaan in profielen:

•          Bouwen, Wonen & Interieur (BWI);

•          Media, Vormgeving & ICT (MVI)

•          Produceren, Installeren & Energie (PIE).

De leerlingen leren hier, naast een adequate beroepshouding ook de basis voor het werken in de bedrijfstakken die bij deze profielen horen.

 

Vernieuwing en verbetering

Door de veranderende inhoud van de beroepsgerichte vakken en het daaraan gekoppelde examen worden ook andere eisen gesteld aan de inrichting van de lokalen op onze school. Termen als ‘toekomstbestendig’, ‘duurzaam’ en ‘energiezuinig’ komen dan al snel naar boven. Ook moet beoordeeld worden of de bestaande apparatuur nog voldoet en of de inrichting van de lokalen nog wel past in deze tijd.

 

Netwerkontbijt

Tijdens het netwerkontbijt willen we graag met van gedachten wisselen over het toekomstbestendig maken van onze lokalen. We starten deze ochtend met een ontbijt waarbij een presentatie wordt gegeven over de veranderingen in het onderwijs en de daaruit voortvloeiende dilemma’s. Daarna volgt een rondleiding door de lokalen zodat u zich een beeld kunt vormen van de huidige situatie. Aansluitend inventariseren wij graag de bevindingen, opmerkingen en adviezen. Deze worden verzameld en uitgewerkt en door de school gebruikt voor de (her)inrichting. Vanzelfsprekend ontvangt men hiervan een verslag en later dit jaar nog een uitnodiging om verder te informeren over de manier waarop de school met de adviezen aan het werk gaat.

 

Meer informatie en aanmelding

Interesse om deel te nemen aan dit netwerkontbijt en bereid uw expertise met ons te delen? Geef u dan uiterlijk vrijdag 6 april 2018 op bij het schoolsecretariaat. Dat kan per mail op schoolsecretariaat@martinuscollege.nl of telefonisch via 0228-510301. Vragen kunt u stellen via tschopmeijer@martinuscollege.nl of telefonisch via 0228-510300.