Herstructurering bedrijventerreinen HIRB

Woensdag 05 maart 2014

In het Provinciaal Herstructureringsprogramma 2014-2017 is de herstructuringsopgave van bedrijventerreinen in Noord-Holland voor de komende jaren opgenomen.

Een van de instrumenten die de provincie inzet om het Provinciaal Herstructureringsprogramma uit te voeren zijn de uitvoeringsregelingen voor Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik op Bedrijventerreinen (HIRB).

De provincie Noord-Holland heeft drie HIRB-subsidieregelingen opengesteld die gericht zijn op het verbeteren en verduurzamen van verouderde bedrijventerreinen in Noord-Holland. Aanvragers kunnen van 2 april tot en met 7 mei 2014 een subsidieaanvraag indienen.

Gemeenten

Gemeenten (of WGR) kunnen in 2014 subsidie aanvragen voor:

  1. Fysieke maatregelen op bedrijventerreinen en het verbeteren van het aanzicht van bedrijfspanden (HIRB 2014).
  2. Procesmaatregelen ten behoeve van de herstructurering en begeleiding bij het opzetten van parkmanagement en het nemen van duurzaamheidsmaatregelen (HIRB 2014).
  3. Procesmaatregelen ter voorkoming van overaanbod van bedrijventerreinen (HIRB Overaanbod 2014).
  4. Fysieke duurzaamheidsmaatregelen op bedrijventerreinen (HIRB Duurzaamheid 2014).

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het bedrijventerrein zijn opgenomen in de A-B-C-D- lijsten van het Provinciaal Herstructureringsprogramma 2014-2017. In de gemeente Medemblik geldt dit voor de bedrijventerreinen Overspoor (Wognum), WFO (Zwaagdijk) en Overleek (Medemblik)

Voor de subsidieregeling HIRB-duurzaamheid geldt dat, naast de terreinen genoemd in het PHP, ook terreinen in aanmerking komen die staan op de lijst Impuls Duurzaamheid(zie uitvoeringsregeling HIRB Duurzaamheid).

Subsidie voor het voorkomen van overaanbod wordt verstrekt voor bestaande en geplande bedrijventerreinen in Noord-Holland.

Lees de folder voor gemeenten voor meer informatie over alle subsidiemogelijkheden.

Ondernemers

Bedrijvenverenigingen, parkmanagementorganisaties of een samenwerking (van minimaal 2) ondernemers kunnen in 2014 subsidie aanvragen voor het nemen van duurzaamheidsmaatregelen (HIRB Duurzaamheid 2014).

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het bedrijventerrein zijn opgenomen in de A-B-C-D lijsten van het Provinciaal Herstructureringsprogramma of op de lijst Impuls Duurzaamheid (zie HIRBDuurzaamheid 2014). In de gemeente Medemblik geldt dit voor de bedrijventerreinen Overspoor (Wognum), WFO (Zwaagdijk) en Overleek (Medemblik)

Lees de folder voor ondernemers voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden.

Meer informatie over investeren in duurzaamheid voor MKB’ers.

Hulp/advies bij een subsidieaanvraag?

Gemeenten, bedrijvenverenigingen en ondernemers die hulp of advies nodig hebben bij het doen van een subsidieaanvraag kunnen zich wenden tot:

Regio Noord-Holland Noord
Ontwikkelingsbedrijf NHN
Cees Brinkman
T: 06 3381 7886/072 519 57 74
E: cbrinkman@nhn.nl
www.nhn.nl

Regio Noord-Holland Zuid
Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen
Joost Rutte
T: 020 206 66 40
E: j.rutte@sadc.nl
www.projectbureauherstructurering.nl

Vragen over de subsidieregelingen?

Voor technische vragen:
Provincie NH, Servicepunt Subsidies
T: 0800 9986734
E: servicepunt-svt@noord-holland.nl

Voor inhoudelijke vragen:
Provincie NH, sector Economische Zaken
T: 06 4607 6163
E: werklocaties@noord-holland.nl

Praat mee!

Uw reactie

Je moet inloggen om te kunnen reageren.