Notulen jaarvergadering 2016

Vrijdag 20 mei 2016

Hier leest u de notulen van de Jaarvergadering van de Ondernemersvereniging Wervershoof op 8 juni 2016. Zijn er vragen of opmerkingen over deze notulen? Neem dan contact met ons op.

Ondernemersvereniging Wervershoof
Notulen jaarvergadering 8 juni 2016

1. Woord van welkom en presentatie

Om 11.00 uur opent voorzitter Frits Meester de vergadering. Een ieder wordt van harte welkom geheten. De agenda wordt doorgenomen.

2. Kort verslag over 2015

Frits vertelt over de activiteiten en ontwikkeling van de OVW, aan de hand van een PowerPoint presentatie:

 • Ledental blijft vrij stabiel; 215
 • OVW café’s nieuwe formule en goede opkomst
 • OVW on Tour weer bij een leuk bedrijf; Pixel Hobby
 • OVW Specials goed bezocht; Martijn Pennekamp; ZZP tools; Gert van der Valk
 • Bijdragen aan OFM en WBG; o.a.
  • Ondernemersfonds van start gegaan
  • Parkmanagement voor WFO
  • Gezamenlijk netwerken, zoals “koppie doen” en nieuwjaarsbijeenkomst met meerdere ondernemersverenigingen

3. Notulen jaarvergadering 2015

Geen op of aanmerkingen, notulen worden goedgekeurd.

4. Verhoging contributie van €50 naar €65

De verhoging van de jaarlijkse bijdrage word met meerderheid goedgekeurd en wordt vanaf 2016 ingevoerd en vanaf juli gefactureerd.

5. Kascontrole

Irene Stavenuiter zegt namens de kascommissie dat er geen bijzonderheden zijn geconstateerd tijdens de kascontrole en Clemens Deen gaat het volgend jaar doen.

6. Financiën

Jan Bleeker geeft uitleg over de jaarstukken. Jan Beemster merkt terecht op dat in de jaarcijfer presentatie het verlies van 2014 niet goed terugkomt. Het blijkt dat per abuis de cijfers over 2013 voor 2014 zijn gepresenteerd. Dit wordt in de vergadering door Jan Bleeker de penningmeester direct rechtgezet.

7. Rondvraag

Ton schouten vraagt zich af, of het nog wel zin heeft om lid te zijn van de WBG, Frits verteld dat de WBG net een nieuwe weg is ingeslagen om meer zichtbaarheid te geven aan hun activiteiten door een professional, Hij vraagt de leden nog even geduld te hebben met het WBG.

Ton Swart wil wat meer uitleg over het ondernemers fonds: dit fonds heeft geld ter beschikking om plannen financieel te steunen die in het belang van het ondernemerscollectief: Sint intochten, glasvezelaansluiting etc. er kan een aanvraag voor worden ingediend.

Ton vertelt dat de winkeliers vereniging op 15 en 16 december een kerstbeurs organiseert waar leuke personeel cadeaus te koop zijn. Hij roept dan ook de ondernemers op deze beurs te bezoeken.

Dhr. Mes spreekt zijn compliment uit over het actieve bestuur en merkt op dat bij het uitje vorig jaar er veel te dicht op elkaar moest worden gezeten tijdens het diner. Bestuur vond dat ook, en dit jaar is daar opgelet bij de organisatie.

Bas Tensen vraagt zich af of er i.p.v. contributie verhoging niet beter kosten kunnen worden bespaard door middel van samenwerking met andere ondernemers verenigingen. Frits legt uit dat er al veel wordt samengewerkt, gezamenlijke activiteiten worden ondernomen en overlegd maar dat de verenigingen te veel verschillen van visies voor een echte verdere samenwerking.

Ook Rinske Mantel zegt dit geen goed idee te vinden.

J. Oud: wat is het gebied voor promotie van de Promo? Primair Wervershoof en omgeving en aanvullend ondernemers uit de rest van West Friesland.

8. Presentatie ontwikkelingsbedrijf NHN

Dhr. Thijs Penning verteld dat het ontwikkelingsbedrijf al 32 jaar actief is NHN, de aandeelhouders zijn de gemeentes en provincie. Er werken 19 medewerkers en er een begroting van 2,75 miljoen gemeentelijke begroting.

In het jaarplan staat wat ze gaan doen:

Ondernemersloket: voor ondernemerszaken bij de gemeentes

Regiomarketing: hier moet nog veel gedaan worden, zichtbare economie Tevens stimulering van contacten met andere ondernemers en een kenniscentrum.

Vestigingsklimaat: Hiervoor staan innovatie en kwaliteit bedrijven terrein hoog op de agenda. Voor composiet is er een cluster gevormd.

Vragen?
Allard Kuin meent dat je voor vestigingslocaties niet bij makelaars terecht kunt, Volgens Dhr. Penning is dat wel het geval, en hier zal een bespreking over volgen.

Frank Bot, zegt dat er weinig goed geschoold personeel te krijgen is, hij krijgt hierover een apart gesprek.

Meer info over Ontwikkelingsbedrijf NHN op hun website.

9. Introductie informeel programma en sluiting vergadering.

Bezoek Heineken en AEX experiences en gezellig eten en drinken bij Pllek.

 

Praat mee!

Uw reactie

Je moet inloggen om te kunnen reageren.