Notulen jaarvergadering 2017

Dinsdag 25 juli 2017

Hier leest u de notulen van de Jaarvergadering van de Ondernemersvereniging Wervershoof op 14 juni 2017. Zijn er vragen of opmerkingen over deze notulen? Neem dan contact met ons op.

Ondernemersvereniging Wervershoof
Notulen jaarvergadering 14 juni 2017

1. Woord van welkom en presentatie

Om 11.00 uur opent voorzitter Frits Meester de vergadering. Een ieder wordt van harte welkom geheten. Er is een aftredend bestuurslid, Theo Vertelman, Theo word bedankt voor zijn inzet in het bestuur. Er is een aantredend bestuurslid, Kelly Bakker, en een bestuurslidmaatschap dat verlengd kan worden, van Frank Bot; niemand heeft daar bezwaren tegen. De agenda wordt doorgenomen.

2. Kort verslag over 2016

Frits vertelt over de activiteiten en ontwikkeling van de OVW, aan de hand van een PowerPointpresentatie:

 • Ledental blijft vrij stabiel; 215
 • OVW café’s nieuwe formule en goede opkomst
 • OVW on Tour was een succes bij de Eekhoorn
 • OVW Specials goed bezocht
 • Tim Coronel; parallel tussen rally rijden en ondernemen
 • Bijdragen aan OFM en WBG; o.a.
  • Topsport en ondernemerschap
  • Continuering Ondernemersfonds
  • Parkmanagement voor WFO
  • Gezamenlijk netwerken, zoals “koppie doen” en nieuwjaarsbijeenkomst met meerdere ondernemersverenigingen

3. Notulen jaarvergadering 2016

Geen op of aanmerkingen, notulen worden goedgekeurd.

4. Kascontrole

Dhr. Deen is niet aanwezig, maar Dhr. Kuin wel. De kascommissie heeft de boekhouding goedgekeurd, ook blijkens de ondertekening van beide heren. Volgend jaar gaat Dhr. Ulrich Bos samen met Dhr. Clemens Deen de kascontrole doen.

5. Financiën

Jan Bleeker geeft uitleg of de jaarstukken: Er is een vraag over de dubbele contributie rekening, dat is voor de OVW en de WBG, dit zijn 2 aparte rekeningen die voor veel verwarring zorgen. Dit komt omdat de gegevens van de WBG pas later worden aangeleverd. Ton Schouten vind het beter dat dit op 1 rekening komt, dat is duidelijker en minder werk. Jan gaat hierover overleggen met het WBG. Jaarstukken zijn bijgevoegd.

6. Rondvraag

Ton schouten vraagt zich af, of het geen goed idee is om een betaalde secretaresse in te huren voor administratie klussen, het is wel veel werk om het allemaal goed te doen op vrijwillige basis. Dit punt gaat het bestuur in overweging nemen tijdens de volgende vergadering.

7. Introductie informeel programma en sluiting vergadering.

We gaan naar Den Helder waar Frank een geweldig programma voor ons heeft samengesteld.

U kunt de notulen hieronder ook downloaden in .pdf formaat.

Praat mee!

Uw reactie

Je moet inloggen om te kunnen reageren.