Onderzoek bedrijventerreinen Westfriesland

Woensdag 04 maart 2015

Een onderzoek naar bedrijventerreinen in Westfriesland maakt duidelijk dat de beste kansen aan de provinciale wegen en A7 liggen. Maar ook dat diverse terreinen in Westfriesland beter niet ontwikkeld kunnen worden. Dat concludeert onderzoeksbureau De Bont voor Ruimte. Dit bureau heeft in opdracht van de zeven Westfriese gemeenten, met financiële middelen van de provincie Noord-Holland, onderzoek gedaan naar de verschillende bedrijventerreinen die nog in ontwikkeling zijn en hoe rendabel deze terreinen zijn.

Al eerder heeft de provincie Noord-Holland laten onderzoeken welke vraag aan bedrijfsgrond in de toekomst kon worden verwacht en welk aanbod hier tegenover stond. Uit dit zogenaamde Buck-rapport bleek dat de vraag naar bedrijfsgrond in Westfriesland in de toekomst ongeveer 46 hectare zou zijn, terwijl er binnen de regio plannen bestonden voor 211 hectare aan bedrijfsgrond. Omdat overaanbod zeer ongewenst is, heeft de regio onderzoek laten doen naar welk soort bedrijventerreinen en op welke locaties er vanuit de markt behoefte is.

Marktonderzoek

Omdat de markbehoefte en marktpotentie van de locaties centraal staan in het onderzoek, is er veel aandacht besteed aan de wensen van het bedrijfsleven. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen onder andere MKB, Bouwnijverheid, Logistiek en Distributie. Eén van de belangrijke conclusies is dat de lokale bedrijventerreinen met name geschikt zijn als kraamkamer. Lokale groeiers kunnen beter naar bovenlokale terreinen. Verder geven het MKB en de Bouwnijverheid vooral de voorkeur aan bovenlokale terreinen die dichtbij de Rijksweg A7 of Provinciale wegen liggen. Voor Logistiek en Distributie ziet het onderzoeksbureau vooral kansen voor de agribusiness en regionale internethandel.

Rendabel

Voor het MKB en bouwnijverheid ziet het onderzoeksbureau goede kansen voor Schepenwijk, WFO, Undamaris e.o., De Veken, Overspoor, Zevenhuis en Vredemaker. In nagenoeg alle Westfriese gemeenten, behalve Drechterland en Stede Broec, zijn er plannen voor bedrijventerreinen waarvan het onderzoeksbureau adviseert om ze niet te ontwikkelen. In het onderzoek is onder andere te lezen dat bedrijventerrein Andijk Zuid niet aansluit bij de wensen van de ondernemers qua ligging en daarmee volgens het onderzoekbureau niet rendabel is. Vanuit de Logistiek en Distributie verwacht het onderzoeksbureau dat door beperkte vraag Distriport niet rendabel wordt.

Aanpak

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoeksbureau De Bont voor Ruimte hebben de Westfriese gemeenten opdracht gegeven om een zogenaamde realisatiestrategie uit te werken. Dit betekent dat zij afspraken opstellen die door alle betrokken gemeenten worden gedragen om het overaanbod aan bedrijventerreinen terug te dringen. Het bedrijventerrein Distriport is buiten deze opdracht gehouden omdat het een bovenregionaal bedrijventerrein betreft waarover de regio geen uitspraak kan doen.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van de Westfriese Bedrijvengroep en in het rapport “Vervolg behoefteraming werklocaties” wat u hieronder kunt downloaden.

Praat mee!

Uw reactie

Je moet inloggen om te kunnen reageren.