Regionale detailhandelsvisie

Dinsdag 09 februari 2016

In 2013 hebben de 7 Westfriese gemeenten het Pact van Westfriesland vastgesteld. Hierin willen we tot de top 10 van de beste Nederlandse regio’s horen qua woon- werk en leefmilieu. Een goede winkelstructuur, waarbij onze inwoners in de directe nabijheid hun dagelijkse boodschappen kunnen doen, is belangrijk voor een goed leefklimaat.

Met de nieuwe regionale detailhandelsvisie hebben we een actueel afwegingskader om de winkelstructuur te behouden. Zo stemmen we met elkaar af en toetsen we nieuwe initiatieven. De regionale detailhandelsvisie is 1 van de activiteiten van de Regionale Economische Uitvoeringsagenda Westfriesland. U kunt de stukken downloaden via www.ondernemeninmedemblik.nl. Naar verwachting (dit is aan de raad) behandelt de raad de regionale detailhandelsvisie op 4 februari opiniërend, 18 februari meningsvormend en 18 maart vaststellend in de raad. Bij de opiniërende raad is er een mogelijkheid tot inspreken. Als u hier gebruik van wilt maken, neemt u dan contact op met de griffie, via griffie@medemblik.nl.

Praat mee!

Uw reactie

Je moet inloggen om te kunnen reageren.