Demonstratieregeling Klimaat Technologieën en Innovaties in Transport

Maandag 02 oktober 2017

De overheid daagt u als ondernemer en kennisinstelling uit om samen de CO2 uitstoot van de transportsector te verminderen. Dat doet u door innovatieve technieken en oplossingen te bedenken, te ontwikkelen en te demonstreren in een praktijksituatie. Verbeter daarmee het verdienvermogen van het bedrijfsleven én het klimaat.

 

Met DKTI-Transport financiert u een demonstratieproject voor duurzaam vervoer. De innovatie is nog niet op de markt, heeft een sterke business case en is levensvatbaar.

De eerste ronde van de DKTI-Transport zal (onder voorbehoud) eind september worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De regeling richt zich op transportoplossingen met lage of geen CO2 uitstoot. Dit sluit aan op de Duurzame Brandstofvisie met thema’s zoals:

 • elektrisch rijden
 • efficiënt wegverkeer
 • efficiënte schepen
 • rijden op waterstof
 • biobrandstoffen in luchtvaart, scheepvaart en zwaar wegverkeer

Voor wie?

Bedrijven en kennisinstellingen

Het gaat om de voertuigcategorieën M3, N1, N2 en N3.
Link naar de uitleg voor de verschillende typen voertuigcategorieen:
https://www.rdw.nl/sites/tgk/Paginas/Nationale-typegoedkeuring.aspx

Budget en looptijd

 • De DKTI-Transport heeft een looptijd van 2017 tot en met 2021.
 • Het budget wordt jaarlijks vastgesteld. Voor 2017 is naar verwachting ongeveer € 17 miljoen beschikbaar.

Voorwaarden

De DKTI-Transport werkt met technologie- en innovatieopgaven die jaarlijks worden vastgesteld. Voor 2017 zijn is dat:

 • Goederenvervoer over de weg: onder andere elektrisch/hybride, biobrandstoffen, waterstof/brandstofcel en de versnelling van de uitrol van infrastructuur voor alternatieve en hernieuwbare brandstoffen.

De demonstratie projecten moeten het karakter hebben van:

 • haalbaarheidsstudies
 • living labs, of
 • specifieke experimenten

De projecten moeten bijdragen aan:

 • de overgang naar lage tot 0 CO2 uitstoot van transport op de middellange termijn
 • het verdienvermogen van het Nederlandse bedrijfsleven
 • overige aspecten zoals: uitstoot van overige emissies en geluid

Aanvragen

 • De eerste ronde van de DKTI-Transport zal (onder voorbehoud) op eind september worden gepubliceerd.
 • Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning (bedrijven) of DigiD (particulieren) nodig.

Achtergrond

Deze regeling geeft invulling aan de afspraak uit het Energieakkoord. Daarin staan de klimaatdoelstellingen voor de sector verkeer en vervoer voor de lange termijn. De vervoerssector is goed voor 30% van de huidige CO₂-uitstoot in de EU. Tegen 2050 moet minstens 60% minder worden uitgestoten dan in 1990. Het doel is om de komende 5 jaar op een aantal terreinen in de transportsector de productontwikkeling te versnellen.

Praat mee!

Uw reactie

Je moet inloggen om te kunnen reageren.