Platteland Ontwikkelings Programma (POP)

Woensdag 09 juli 2014

In 2012 heeft het Servicepunt Duurzame Energie, samen met een groep agrariërs, succesvol een POP-subsidie (Platteland Ontwikkelings Programma) aangevraagd voor PV in West-Friesland. Met dit project hebben vijftien agrariërs hun daken vol zonnepanelen gelegd. Hiermee is de CO2-uitstoot verlaagd en is een alternatieve inkomstenbron voor de agrariërs gecreëerd.

De subsidie verlaagde de drempel voor deze doelgroep om te investeren. Onlangs heeft de provincie besloten vrijvallende POP-middelen opnieuw beschikbaar te stellen, onder andere voor het thema Hernieuwbare Energie. Dit biedt mogelijkheden voor bijvoorbeeld een gezamenlijke subsidieaanvraag voor zonnepanelen voor agrariërs. De inschrijftijd is kort, mogelijk tot 30 september 2014, en het budget relatief beperkt. Vanuit de Gemeente Medemblik staan ondersteuningstijd en een netwerk ter beschikking om een project van de grond te krijgen. Hier leest u meer informatie: Plattelands Ontwikkelings Programma.

Heeft u vragen over deze subsidieregeling? Neem dan contact op met bedrijfscontactfunctionaris Tamara Koeman via het Klant Contact Centrum, telefoon (0229) 85 60 00, of per e-mail: ondernemen@medemblik.nl.

logo-gemeente-medemblik

Praat mee!

Uw reactie

Je moet inloggen om te kunnen reageren.