‘Potje geld’ zoekt mooie plannen

Woensdag 07 september 2016

Door de raad van Medemblik is een bedrag beschikbaar gesteld om ondernemersinitiatieven te stimuleren, waarbij het algemeen ondernemersbelang voorop staat. De eerste aanvraagronde om gebruik te maken van het trekkingsrecht is geweest, maar het ‘potje’ is nog niet op. Tot 18 september a.s. kunnen de aanvragen ingestuurd worden. Het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds Medemblik (SOM) zal de aanvragen beoordelen en prioriteren.

Wat is een ondernemersfonds?
Een ondernemersfonds is een fonds door en voor ondernemers. Er zijn verschillende manieren om een ondernemersfonds te voeden, bijvoorbeeld door reclameheffing, het instellen van een bedrijven investeringszone (BIZ) of door een verhoging van de OZB op niet-woningen. De Stichting Ondernemersfonds Medemblik (SOM) wordt voorlopig gevoed vanuit de algemene middelen van de gemeente Medemblik. Het bedrag is voor 2016 bepaald op € 30.000.-

Hoe werkt het ondernemersfonds?
De ondernemers dient zijn aanvraag voor subsidie via zijn ondernemersvereniging in te dienen. Dit gaat via het Aanvraagformulier SOM. Het bestuur van de SOM bespreekt de aanvragen en bepaald welke initiatieven worden gehonoreerd. Het bestuur van de SOM legt verantwoording af aan de OVW.

Aan welke voorwaarden moet een aanvraag voldoen?
Belangrijkste voorwaarde is dat de aanvraag een gezamenlijk belang dient. Voorbeelden van activiteiten/voorzieningen zijn:

  • Activiteiten op het gebied van schoon, heel en veilig (parkmanagement, camerabeveiliging, bewegwijzering);
  • Economische ontwikkeling van een gebied wat resulteert in een stijging van de vastgoedwaarde (glasvezel, herstructurering);
  • Schwung in het centrum (evenementen, sfeerverlichting, bloembakken etc.);
  • Gebiedspromotie of inzet park- of centrummanager;
  • Inzet social media;
  • Activiteiten voor de agrarische sector: evenementen als Kom in de Kas, promoten agrarische opleidingen, verbeteren samenwerking, duurzaamheidmaatregelen.

Aanmelden
U kunt uw aanvraag indienen via het Aanvraagformulier SOM. Probeer het formulier zo compleet mogelijk in te vullen en toe te lichten met eventuele bijlagen. Het indienen gaat via het bestuur van de OVW. U kunt uw ingevulde aanvraag tot 16 september a.s. per mail zenden aan info@ovw.nl. Wij zorgen er voor dat alle inzendingen tijdig bij de Stichting Ondernemersfonds Medemblik terecht komen.

Praat mee!

Uw reactie

Je moet inloggen om te kunnen reageren.