VEILIGHEID Themamaand Rotary Club Drechterland, maart 2018

Woensdag 14 februari 2018

We leven in een samenleving, waar niets fout mag gaan. Alles is in protocollen gevat. Er kan ons niets gebeuren, we zijn VEILIG! Tijdens onze jaarlijks terugkerende themamaand in maart hebben wij oog voor het thema ‘veiligheid’. Zowel vanuit het bedrijfsleven, de wetenschap als lokale ondernemers die internationaal aan de weg timmeren. Met onderwerpen als cyber security, het voorkomen van fraude binnen bedrijven en veiligheid achter de dijken.

Met het centrale onderwerp “Veiligheid” zijn wij bijzonder verheugd een drietal topsprekers te mogen presenteren:

  1. Op dinsdag 13 maart 2018 Thijs Bosschert (Incident Response and Security Professional) over ‘Cyber Security’
  2. Op dinsdag 20 maart 2018 Ron Nieuwendijk (senior consultant Hoffmann Bedrijfsrecherche) over het ‘’Het voorkomen van fraude binnen bedrijven’’ en over ‘’Onderzoek naar aanleiding van signalen over fraude”.
  3. Op dinsdag 27 maart 2018 Prof. dr. ir. Matthijs Kok over de ‘Overstromingsrisico’s in Nederland: acceptabel? ’.
    Elk benaderen zij vanuit een verschillende invalshoek hun antwoorden op het thema. U wordt van harte uitgenodigd om één of meerdere avonden te bezoeken. De lezingen worden gehouden bij Rabobank Westfriesland, Graanmarkt 1, 1681 PA Zwaagdijk (vrij parkeren).

 

Opgave en onkosten:
Belangstellenden kunnen zich tot 3 dagen tevoren opgeven via rcdrechterland@gmail.com o.v.v. de volgende gegevens:

Naam gast
Rotary-lid ja/nee
Dieetwensen
Persoonlijk gegevensL Naam, Bedrijfsnaam adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres
Rotary: Naam Rotaryclub

De bijdrage in de onkosten is € 27,50 per avond.
Dit is inclusief het diner én 2 drankjes. Indien u drie avonden deelneemt ontvangt u een korting en betaalt u € 75,00. Indien u zich individueel aanmeldt, verzoeken wij dit bedrag over te maken op rekeningnummer NL75 RBRB 0898 1988 95 op naam van Rotary Drechterland o.v.v. “Themamaand” en de datum / data. Indien u zich aanmeldt via een club (Rotary of andere businessclub) dan verloopt de facturering via de penningmeester.

Indeling van de avonden op 13, 20 en 27 maart:
18.00 – 18.30 uur : ontvangst
18.30 – 19.15 uur : diner (inclusief twee drankjes)
19.15 – 20.30 uur : presentatie

Vanaf 20.30 uur : gelegenheid tot nagesprek en borrel

We kijken uit naar een bijzonder informatief programma!
Arjen Grave en Tineke de Blank

Praat mee!

Uw reactie

Je moet inloggen om te kunnen reageren.