Verkeershinder Randstad en Den Haag

Maandag 10 februari 2014

Op 24 en 25 maart vindt de Nuclear Security Summit (NSS) plaats. Voor een goed verloop van de NSS worden vergaande verkeers- en veiligheidsmaatregelen getroffen die van ingrijpende invloed zijn op de bereikbaarheid van het bedrijfsleven in Den Haag en de Randstad.

Het verkeer tussen Amsterdam, Den Haag en Rotterdam moet rekening houden met ernstige hinder. Door afsluiting van wegen is er kans op lange files op snelwegen. Datzelfde geldt voor het onderliggend wegennet in Wassenaar, Katwijk, Noordwijk, de Bollenstreek, Haarlemmermeer en Leiden.

Verkeershinder Randstad
In verband met de NSS zijn diverse verkeers- en veiligheidsmaatregelen van toepassing. Het gaat onder andere om afsluitingen van wegvakken op de A44 (tussen knooppunt Burgerveen en Wassenaar), de A5 (aansluiting Schiphol naar A4) de A4 (aansluiting vanaf A5 naar A44), het Sijtwendetracé N14 (tunnels vanaf A4 naar het centrum van Den Haag) en de Hubertustunnel in Den Haag. Een aantal wegvakken wordt op 23, 24 en 25 maart voor langere periodes afgesloten, andere wegvakken worden op deze dagen geheel afgesloten.
Kijk voor actuele (detail) informatie over de bereikbaarheid: http://www.vananaarbeter.nl/voorbereidopweg/nss/

Algemene informatie over het doel van de NSS vindt u op: http://www.nss2014.com

Verkeershinder binnen Den Haag
In de omgeving van het World Forum zijn een aantal straten van zaterdag 22 maart tot en met dinsdag 25 maart afgesloten. U kunt het gebied niet in- of uitrijden en er gelden in de omgeving parkeerverboden.
Kijk voor actuele (detail) informatie over de bereikbaarheid in en rond Den Haag op: http://www.denhaag.nl/nss2014

Digitale informatie
Wij sturen u bewust geen sheets of andere schriftelijke informatie. We verwijzen voor de meest actuele informatie over wegafsluitingen, verkeersmaatregelen en veiligheidsmaatregelen naar de websites. De informatie op de sites is steeds de meest actuele.
De afsluitingen en tijdsvakken kunnen nog veranderen. Houd daarom de sites in de aanloop naar en tijdens de summit goed in beeld. U bent dan goed geïnformeerd.

Advies en oproep
Door de ingrijpende veiligheids- en verkeersmaatregelen die nodig zijn om de summit in goede banen te leiden moet u rekening houden met ernstige verkeershinder voor al het autoverkeer in de Randstad. De verkeershinder betreft niet alleen de A4, A5 en A44 maar naar verwachting ook zeker de A13 en A12, omdat deze als omleidingsroutes worden ingezet.
De meeste overlast wordt verwacht tijdens de spitsen op maandagochtend 24 maart en dinsdagochtend, –middag en –avond 25 maart.

Het dringende advies is ‘laat de auto staan!’.

Onze oproep aan de werkgevers is om medewerkers te stimuleren en faciliteren om niet met de auto te reizen en daarom medewerkers te laten:

 • thuiswerken;
 • flexwerken – op bereikbare locaties;
 • reizen met openbaar vervoer voor verplaatsingen in en uit het gebied Rotterdam –
  Den Haag – Amsterdam;
 • reizen met openbaar vervoer of fiets voor verplaatsingen in Den Haag.

Ga de uitdaging met ons aan om de wereldleiders op de top te laten zien dat Nederland weet wat mobiliteitsmanagement is. Maak gebruik van onze voorsprong op het gebied van Het Nieuwe Werken en zorg dat uw medewerkers op 24 en 25 maart anders en slim kunnen reizen en werken. Alleen door gezamenlijke inzet kunnen we de verkeershinder zo veel mogelijk beperken. Laat de auto staan!

Aanvullende aandachtspunten

 • Het brugrestaurant over de A4 met het benzinestation en de parkeerplaats aan de zuidzijde van de A4 (verkeerszijde Amsterdam richting Den Haag) wordt tijdens de NSS gesloten. Het parkeerterrein kan daarom niet gebruikt worden door vrachtwagenchauffeurs als rustplaats. Informeer uw chauffeurs hier tijdig over.
 • Er geldt een dringend advies om in het gebied geen vervoer te laten plaatsvinden van gevaarlijke stoffen. Indien nodig zal vervoer dat toch plaatsvindt worden gestopt indien de veiligheid hierom vraagt.
 • Tijdens de NSS worden omleidingsroutes ingesteld voor verkeer naar Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Dit zijn adviesroutes. Indien nodig kunnen aanvullende wegvakken worden gesloten voor verkeer en worden omleidingen verplicht.
 • Vaarwegen die de afgesloten wegvakken kruisen worden afgesloten voor verkeer.
 • Tijdens de afsluitingen is op de A44 alleen de rijbaan richting Amsterdam beschikbaar. Dit is van toepassing voor zover er geen opstoppingen ontstaan op deze rijbaan.
 • De verkeershinder zal naar verwachting niet alleen ontstaan op de snelwegen A4, A5 en A44 maar ook op de A13 en A12. Daarnaast moet rekening worden gehouden met overlast op lokale wegen en andere snelwegen die verkeer afvoeren of aanvoeren van en naar deze wegen.
 • Werkgevers en bewoners in Den Haag kunnen zich op de website van de gemeente Den Haag aanmelden voor de nieuwsbrief over de NSS.
 • De regeringsleiders en delegaties verblijven in een groot aantal hotels in een zeer breed gebied rond Den Haag. Voor aankomend en vertrekkend verkeer kunnen rond hotels tijdelijke wegafsluitingen gelden.

Vragen
Inhoudelijke vragen over de verkeers- en veiligheidsmaatregelen in de Randstad kunt u stellen aan de organisatie van de NSS. Dit kan per mail via het adres:
nss2014@minbuza.nl

Ook uw vragen over mogelijke problemen in uw bedrijfsvoering kunt u aankaarten via dit mailadres. Er is afgesproken dat de betrokken overheden uw vragen zullen beantwoorden of zullen doorverwijzen naar instanties die u verder kunnen helpen.

Praat mee!

Uw reactie

Je moet inloggen om te kunnen reageren.