Doelstelling

De OVW heeft als doel: Het bevorderen van de economische belangen van de aangesloten leden en het bevorderen van de communicatie naar, tussen én namens de leden binnen de gemeente Medemblik. Wervershoof en omstreken in het bijzonder.

De activiteiten die bijdragen om dit doel te bereiken zijn:

  • Het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten voor de leden
  • Overleg en samenwerken met (overheids)instanties met een soortgelijk of aanverwant doel
  • Het bevorderen van constructieve samenwerking met alle instanties en/of personen,waarmee de vereniging contacten onderhoudt
  • Het communiceren van zaken die voor de leden op het gebied van ondernemen van belang zijn.
  • Zorgdragen dat bovenstaande goed verloopt en wordt gecontinueerd door de uitvoering van de bestuurlijke taken.